Děkuji za platbu zálohy i za přihlášku.

Těším se na naše setkání na semináři.

kurzy@vaclav-vocasek.cz