Obchodní podmínky

Václav Vocásek

Se sídlem Raná 115, Raná u Hlinska 53972

Identifikační číslo 01169190

Zapsán v živnostenském rejstříku.

 

Prodej kurzů na webových stránkách:

https://vaclav-vocasek.cz

www.osmbrokatu.cz

Všeobecné obchodní podmínky - VOP.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Václav Vocásek, Kaplířova 220, Sulejovice 41111, IČO 01169190jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obsah kurzů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Je nezbytné se řídit pokyny jak správně cvičit, které jsou obsažené v online kurzu a cvičení je vždy na vlastní odpovědnost cvičícího (kupujícího).

Objednání kurzu.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu https://vaclav-vocasek.cz.

Cena kurzu.

Cena kurzů je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetových stránkách  https://vaclav-vocasek.cz

http://www.osmbrokatu.cz/ Cena kurzů je uvedena bez DPH, protože nejsem plátce DPH.

Dodací podmínky.

On-line kurzy: Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail přístupové údaje do online kurzu. Kupující je povinen využívat přístupové údaje pouze pro sebe a neposkytovat je dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Do online kurzu máte přístup minimálně na jeden rok. Přístup vám zůstane i nadále, ale nemohu kvůli měnícím se technickým a finančním podmínkám vám garantovat plnou funkčnost na neomezenou dobu.

V případě živých kurzů se dostavte ve stanoveném čase a termínu na předem určené místo pro daný seminář.

Garance vrácení peněz.

On-line kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zpřístupnění online kurzu. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: kurzy@vaclav-vocasek.cz. Po obdržení žádostí o odstoupení od smlouvy prodávající deaktivuje uživateli přístup do kurzu..

Živé kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: vareni@vaclav-vocasek.cz. Po 14 dnech se peníze nevracejí a jsou určené na náklady spojené s organizací kurzu a pronájem prostor kde se uskuteční kurz.

Reklamační řád.

V případě jakékoli reklamace využijte e-mail vareni@vaclav-vocasek.cz nebo telefonní číslo 776 404 172.

Ochrana osobních údajů.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na: 

https://vaclav-vocasek.cz/ochranaosobnichudaju/

Závěrečná ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.